Jak daje się objaśnić nazwa miejscowa Ksany w Kieleckiem?

Paweł Smoczyński

Poradnik Językowy 1/1973 s. 10-15
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ity-isty-je