Syntetyzator. Przydzielić — przydział. Dla państwa. Nazwisko Madany. Gdy dzieci będą dorosłe. Mile rozczarowany

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 2/1973 s. 116-120
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów