Słowotwórstwo jako kryterium podziału gwar i języków

Wanda Pomianowska

Poradnik Językowy 5-6/1973 s. 259-270
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ec-ek-ak-ica/-yca-ka-ac-ač-avec-ovac-anec-enec-inec-onec-unec-lec-ulec