Oceny i postulaty. Na pewno, na pewne, na pewniaka. Rzeczpospolita. Kulturalny a kulturowy. Wiercić za wodą. Specjalistyczne buty

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 9/1973 s. 576-580
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów