Zofia Kurzowa, Studia nad językiem filomatów i filaretów (fonetyka, fleksja, składnia), Warszawa-Kraków 1972

Alojzy Adam Zdaniukiewicz

Poradnik Językowy 4/1974 s. 209-212
Dział: Recenzje