Wyrazy obce w języku polskim (próba klasyfikacji)

Jiří Damborský

Poradnik Językowy 7/1974 s. 341-355
Dział: Artykuły