Józefa Kobylińska, Anna Dyduchowa, Słowniki w nauczaniu języka polskiego w szkole średniej, Warszawa 1973

Bronisława Kulka

Poradnik Językowy 7/1974 s. 367-368
Dział: Język polski w szkole