Kazimierz Rymut, Słowotwórstwo polskich patronimicznych nazw miejscowych z przyrostkiem *-(ov)itjo- na tle zachodniosłowiańskim, Wrocław 1973

Andrzej Bańkowski

Poradnik Językowy 7/1974 s. 369-376
Dział: Recenzje