Anna Szyfer, Słownictwo pasterskie Tatr i Podhala, [w] Pasterstwo Tatr polskich i Podhala, t. IV, 1962

Jan Setkowicz

Poradnik Językowy 7/1974 s. 376-380
Dział: Recenzje