Z prac Międzynarodowej Komisji Badania Literackich Języków Słowiańskich [konferencje: Bratysława 1971, Skopje 1972, Praga 1973]

Danuta Buttler

Poradnik Językowy 7/1974 s. 381-384
Dział: Sprawozdania