Co piszą o języku?

A. S. [Andrzej Sieczkowski]

Poradnik Językowy 7/1974 s. 388-392
Dział: Co piszą o języku?

Wyrażenia:
-owa/-ewa-ina/-yna-ówna/-ewna