Samogłoski nosowe w gwarach wileńskich

Alojzy Adam Zdaniukiewicz

Poradnik Językowy 1/1983 s. 17-24
Dział: Artykuły