Metaforyka militarna w określaniu pojęć miłość i zaloty

Dorota Połowniak-Wawrzonek

Poradnik Językowy 3/2007 s. 46-57
Section: Artykuły i rozprawy