Osobliwość ktoś jako zaimka nieokreślonego

Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk

Poradnik Językowy 4/2007 s. 18-24
Dział: Artykuły i rozprawy