Obraz winy w polskich pieśniach kościelnych okresu Wielkiego Postu i Wielkanocy

Marta Falkowska

Poradnik Językowy 4/2007 s. 25-35
Dział: Artykuły i rozprawy