Tradycje Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w badaniach językoznawczych. Część I. Sprawy językoznawcze w Królewskim Warszawskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk

Stanisław Skorupka

Poradnik Językowy 1/1987 s. 1-10
Dział: Artykuły