O przydatności opisu gniazdowego w badaniach nad polisemią i homonimią

Hanna Jadacka

Poradnik Językowy 1/1987 s. 11-39
Dział: Artykuły