Murzyn zrobił swoje, czy Murzyn musi odejść? Historia i przyszłość słowa Murzyn w polszczyźnie

Marek Łaziński

Poradnik Językowy 4/2007 s. 47-56
Dział: Artykuły i rozprawy