Słowotwórstwo wyrazów polonijnych na tle sposobów adaptacji leksemów obcego pochodzenia w dialekcie polonijnym

Elżbieta Sękowska

Poradnik Językowy 1/1987 s. 54-60
Dział: Język polski za granicą