Wojciech Ryszard Rzepka, Demorfologizacja rodzaju w liczbie mnogiej rzeczowników w polszczyźnie XVI – XVII wieku, Poznań 1985

Krystyna Kwaśniewska-Mżyk

Poradnik Językowy 1/1987 s. 61-62
Dział: Recenzje