Maria Zarębina, Próba statystycznej analizy słownictwa polszczyzny mówionej (Synteza danych liczbowych), Wrocław 1985

Magdalena Pastuchowa

Poradnik Językowy 1/1987 s. 62-64
Dział: Recenzje