XXXI Wakacyjny Kurs Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytet Warszawski — Polonicum 1986 r.

Lidia Kacprzak

Poradnik Językowy 1/1987 s. 68-69
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki