Nowe czasowniki (4)

R. S. [Roxana Sinielnikoff]

Poradnik Językowy 1/1987 s. 70-73
Dział: Co piszą o języku?