Monika Gruchmanowa, Małgorzata Witaszek-Samborska, Małgorzata Żak-Święcicka, Mowa mieszkańców Poznania, Poznań 1986

Paweł Kupiszewski

Poradnik Językowy 2/1987 s. 157-159
Dział: Recenzje