Znaczenie porównań standardowych

Joanna Zaucha

Poradnik Językowy 4/2007 s. 92-102
Dział: Artykuły i rozprawy