Barbara Przybyłowska, Le Polonais par la Radio, traduction Krystyna Arias, Warszawa 1974

Karol Zierhoffer

Poradnik Językowy 9/1976 s. 419-420
Dział: Język polski za granicą

Wyrażenia:
-any-ny