Sposoby przejmowania obcych formantów rzeczownikowych do polskiego systemu słowotwórczego

Krystyna Długosz-Kurczabowa

Poradnik Językowy 4/1986 s. 222-228
Dział: Artykuły