Kim był podkomorzy? Analiza znaczeniowa i formalna nazw urzędników staropolskich

Elżbieta Sękowska

Poradnik Językowy 4/1986 s. 247-252
Dział: Artykuły