Uwagi o „języku wojskowym”

Paweł Kupiszewski

Poradnik Językowy 5/1987 s. 385-386
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki