Słowotwórstwo w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Mirosław Skarżyński

Poradnik Językowy 9-10/1987 s. 697-704
Dział: Język polski za granicą