Rzeczowniki z sufiksem -ada (-jada, -onada, -inada) we współczesnej polszczyźnie ogólnej

Krystyna Waszakowa

Poradnik Językowy 7/1988 s. 504-511
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ada-jada-onada-inada