Władysław Dzikowski, Danuta Kopertowska, Toponimia Kielc, Warszawa—Kraków 1976

Mirosław Skarżyński

Poradnik Językowy 3/1978 s. 135-136
Dział: Recenzje