Na jubileusz prof. dra h.c. Reinholda Olescha

Alfred Zaręba

Poradnik Językowy 6/1978 s. 282-288
Dział: Język polski za granicą