Osobowe nazwy własne i ich miejsce w systemie językowym

Alfred Zaręba

Poradnik Językowy 1/1979 s. 1-12
Dział: Artykuły