["Biblioteka Warszawska" 1902; "Czasopismo Lekarskie" (Łódź) 1902; "Gazeta Polska" nr 287; "Książka" 1901, 1903; ""Kurier Codzienny" 1903; "Kurier Warszawski" 1903; "Medycyna" 1901, 1902; "Nowa Reforma" 1903; "Nowiny Lekarskie" 1902; "Ogniwo" 1903; "Przegląd Tygodniowy" 1903; "Przegląd Wszechpolski" 1903; "Tygodnik Ilustrowany" 1902]

J. [Józef] Peszke, L. [Ludwik] Czarkowski, B. [Bohdan] Dyakowski

Poradnik Językowy 7/1903 s. 113-116
Dział: Pokłosie (z czasopism)