19. Parafia Sokolniki czy sokolnicka? 20. Rozchodzi się czy chodzi o co? 21. Personal (w Galicji) czy personel (w Krol. Pol.)? 22. Zadowolić czy zadowolnić? 23. Kwalifikacji czy kwalifikacyj (2. lmn.)? 24. Wybuchł czy wybuchnął? zabłysł czy zabłysnął? 25. Najwyższość? 26. Kompromis = ugoda czy układ?

[Redakcja]

Poradnik Językowy 5/1919 s. 75-78
Dział: Roztrząsania