Aleksander Brückner, Dzieje literatury polskiej w zarysie, t. 1-2, Warszawa 1903. (Dokończenie)

Ludwik Czarkowski

Poradnik Językowy 3/1904 s. 40-47
Dział: Pokłosie (z dzieł)

Wyrażenia:
zacofanośćzadomowionyzawodniczyćtępanie pulsuurychlonygłosować (= opiewać)odstradaćprzewierszującyzwierszowaćwlaz (= wtręt)wyniknięcienieproduktywnośćwyolbrzmiaćukrajowienieta silva rerum/to silva rerumużywać na czymnakamiennywyszkolonyzakusytohu-wabohumünchhauzjadaodnosi się wrażenieprzystępowało świadectwostoi na widokuwrzawa podniesionatak długow najwęższym kółkuwąski poglądwysiedlać się (= opuszczać)przystąpiło do zjawiskrejzachramiącyholandzki/holenderskinaznaczaniezłość dniadokazać zgubność (= dowieść)fraza (ta)hulać (= przechadzać się)zbędnyzawisłośćładywykluczonyodpryskarian (= arianin)bazylian (= bazylianin)franciszkan (= franciszkanin)tracić czegodawać lekcyjczerpiąc pobudekszukać prozęzaniechać co/czegoowi Geldhabyaugustejski/augustowskibartłomiejowski/bartłomiejskikopernikański/kopernikowskiprzemętski/przemęckiwierszuBiałystok - Białostokuoryginał - oryginałunićmi/nicdwuset latdwutysiącami wierszówprzyjacielomwyolbrzymiaćna pozórniewidynićmi/niciliweriabliższy czasomwyobrazić sobie za...siła dla torowaniarubaszyćkontrastowaćspadać sięna męski ładmnoży się... pamiętnikównadają się dlaniedalekich tych bohaterów (bojów)ugniatający (= ciemiężyciel)ranna młodośćpodkupić publicznośćwskrzeszać (= wzbudzać)oto ipesymista onprzykrasićw języki liczonoprzywoźny towaruchodzić z rodzinyw rodzie (= w rodzaju)spółczuwał ruchomszturmując nauznawać w kimużyć na czymw ostatni rokwydzielać sięwynieść korzyściwyroiły się sztuk ze 20/wyroiłozepsuty kimznachodzić/znajdować