Pro domo [Odpowiedź Aleksandra Brücknera na artykuły Ludwika Czarkowskiego w nr 1-3]

A. [Aleksander] Brückner

Poradnik Językowy 4/1904 s. 65-68
Dział: Roztrząsania