Problemy morfologicznej adaptacji w języku polskim angielskich nazw własnych o postaci dopełniaczowej

Ewa Badyda

Poradnik Językowy 5/2008 s. 42-51
Dział: Artykuły i rozprawy