O powstawaniu wyrazów [Ustęp z: Ignacy Stein, Roman Zawiliński, Gramatyka języka polskiego dla szkół średnich, Kraków -Warszawa 1907

Ignacy Stein

Poradnik Językowy 5/1907 s. 71-78
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
pra-wz-ob-prze-roz-pa-po--da-nik-arznie-wietrzeć