Roztrząsanie

Wacław Wittman

Poradnik Językowy 8/1907 s. 118-119
Dział: Roztrząsania

Wyrażenia:
rozczarowaćrozczarowanieroz-