Andrzej Strug, Ludzie podziemia, Lwów 1908

J. Mgr.

Poradnik Językowy 8/1908 s. 119-119
Dział: Pokłosie (z dzieł)