Na marginesie dzienników ["Tygodnik Ilustrowany", "Słowo Polskie", "Zarzewie", "Korespondencja Wiedeńska"]

[Redakcja]

Poradnik Językowy 4-5/1912 s. 76-77
Dział: Pokłosie (z czasopism)