40. Spaliny czy spaleniny?

J. [Jan] Rzewnicki

Poradnik Językowy 7/1920 s. 97-99
Dział: Roztrząsania