Kłopoty z pisownią

R. Z. [Roman Zawiliński]

Poradnik Językowy 8/1920 s. 105-108
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
diabeł/diabeł/djabełlam-bda/lamb-damat-ka/mat-ka-er-era-ur-ura-an-anin-ka-ak