Słuszne uwagi

J. [Jan] Rzewnicki

Poradnik Językowy 8/1920 s. 113-114
Dział: Słuszne uwagi

Wyrażenia:
heblowinysłodzinyspaliny