Na gorącym uczynku ["Kurier Warszawski'; "Gazeta Warszawska"; "Tygodnik Handlowy"; "Głos Prawdy"; "Kurier Łódzki"; "Przegląd Felczerski"; "Gazeta Losowań Merkury"; Stanisław Wasylewski, Klasztor i kobieta: studium z dziejów kultury polskiej w średniowieczu, Poznań 1923]

J. S., S. S. [Stanisław Skalski], M. M.

Poradnik Językowy 9/1929 s. 129-132
Dział: Na gorącym uczynku