Czy ablativus iudaicus?

M. M.

Poradnik Językowy 6-7/1930 s. 98-99
Dział: Uwagi czytelników