Metody opisu interakcji: gracz – postać – elementy świata gry w języku graczy komputerowych

Kamila Gądek

Poradnik Językowy 4/2009 s. 52-64
Dział: Artykuły i rozprawy