Kilka uwag o broszurze p. t. Pisownia polska. Przepisy — Słowniczek. wyd. IX, Kraków [1932]. (Dokończenie)

G. Alkor

Poradnik Językowy 2/1933 s. 25-28
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
bez-nad-ob-od-pod-przed-przez-roz-wez-/wes-